Zapadlí vlastenci (premiéra 28. 10. 1932)

> detailní informace k filmu  ZDE <

Jaroslav Vojta - farář Stehlík
Hugo Haas - švec Adam Hejnů
Hermína Vojtová - ševcova žena
Nora Stallich - preceptor Čermák
Novák Josef - Podzimek
Lída Baarová - Albínka, Podzimkova dcera
J.O. Martin - učitel Václav Čížek
Božena Svobodová - učitelova žena
a další...

Režie: Miroslav J. Krňanský
Výroba: Elekta / Reiter
Námět: román Zapadlí vlastenci - K. V. Rais
Scénář: Jan Reiter, Karel Lörsch
Kamera: Otto Heller
Hudba: Josef Dobeš + archivní J. Škroup

V únoru 1842 přichází do malé krkonošské vsi Pozdětína podučitel Karel Čermák. Vychovávali ho prarodiče. Dědeček učitel zemřel a Karel musel zanechat studií, aby uživil babičku. Matku nepoznal, umřela, když byl malý. Kdysi byla ve službě a muž, který ji svedl, se s ní neoženil. Pozdětínský učitel Čížek a jeho žena i rázovitý farář Stehlík Karla přátelsky přijmou. Karlův strach z nového prostředí se brzy rozplyne. Albínka, neteř farářovy hospodyně Pepičky, se stane Karlovou tajnou láskou. Upřímní vlastenci uspořádají v Pozdětíně slavnost - českou besedu. Jediným stínem je chování vdovy po mlynáři Žalákovi, která ze žárlivosti prozradí, že Karel je nemanželského původu. Albínčin otec si proto dceru odveze domů. Velkým svátkem je pro několik obyvatel vsi návštěva Prahy. Po návratu domů se dozvědí, že majitelka panství zemřela. Jejím dědicem je hrabě Vladimír, pokrokový člověk a dobrý Čech. Na slavnosti, uspořádané na jeho počest, zazpívá Karel Škroupovu píseň "Kde domov můj". Když po čase navštíví hrabě Pozdětín, nabídne pilnému Čermákovi místo učitele v Mílově a doporučí, aby si s sebou vzal jako novou paní učitelovou Albínku.