Funebrák (premiéra 10. 6. 1932)

*film má ojedinělý rekord, více v Zajímvostech

> detailní informace k filmu  ZDE <

Vlasta Burian - zaměstnanec pohřebního ústavu Plet
Josef Rovenský - dědeček Boleslav Hnipírdo
Theodor Pištěk - vrchní železniční rada Klapka
Růžena Šlemrová - nevěsta Anna Plicová
Betty Kysilková - teta Františka Plicová
Jan Sviták - milenec Anny Plicové
Čeněk Šlégl - ženich Anny Plicové
Lída Baarová - paní Rozmarová
Martin Frič - kancelista na inspektorátu drah
Milka Balek-Brodská - švagrová paní Plicové
Radola Renský - syn švagrové
Jan Richter - inspektor drah Jahn
a další...

Režie: Karel Lamač
Výroba: Elekta
Námět: hra Už mou milou - dr. Buffiel
Scénář: Václav Wasserman
Kamera: Otto Heller, Jan Stallich
Hudba: Eman Fiala, Jaroslav Mottl

Zaměstnanec pohřebního ústavu Pleticha telefonuje svému nadřízenému. Přeslechne, že má koupit svatební dar a dopravit jej šéfově příbuzné. Na udanou adresu se proto vypraví zorganizovat pohřeb. Když se omyl vysvětlí, Pleticha na oplátku za pohoštění předvede svatebním hostům tance a písně různých národů. Jeden z hostů, dědeček Boleslav Hnipírdo, zažil při cestě do Prahy srážku vlaků u Vrňan. Protože se mu nic nestalo, nechce ani žádat bolestné. Pleticha toho využije a se zavázanou nohou se vypraví na ředitelství drah. Vydává se za Hnipírda a je ohledně své cesty podrobně vyslýchán. Díky své užvaněnosti na sebe mimo jiné prozradí, že naskočil do jedoucího vlaku, jel na černo, plival na okno a utrhl záchrannou brzdu. Nakonec je mu vypočteno bolestné a za přestupky vyměřena pokuta. Ta převyšuje bolestné o čtyři sta korun.